heart
heart

Livscoaching

Varför ta hjälp av en coach?
  • Du känner dig osäker på vilken väg eller vilka beslut du ska ta i en omgivning som förändras i allt snabbare takt.
  • En coach hjälper dig förstå vad som är viktigt för dig och vad du behöver för att göra rätt val.
  • Du upplever det som någonting som håller dig tillbaka i livet, men kan inte sätta fingret på vad det är.
  • En coach hjälper dig att utforska vilka osynliga krafter som står i vägen för dig.
Arbetsmetod

Fokus i coachningssamtalen är att klargöra för dig vad som pågår i ditt liv, att göra dig medveten. Inte på att uppnå resultat.
Resultaten kommer som en bonus när du vet vad du egentligen vill. Samtalen bygger på både din och min medverkan. Du får hjälp att formulera vad du vill med ditt liv och att identifiera vem du vill (och inte vill) vara.
Det är inte säkert att det du vill är det du tror....
Genom vår coachning inser du att det bara är du och dina tankar som hindrar dig från att leva som du vill.
Jag är din partner som kommer med nya perspektiv och ger dig coola verktyg att arbeta med. Så att du kan sluta vara i vägen för dig själv.

Coachingens grundsyn

Coachingsamtal hjälper Dig att öka medvetenheten kring Dig själv, se sammanhang och få perspektiv. Coachingens grundsyn är att alla inom sig bär på kunskap om vad som är bäst för en själv.

Detta och mycket mer kan du få ut av coaching samtal
  • Öka Din självkänsla, självinsikt, motivation och initiativförmåga
  • Skapa insikt om och förändring av Dig själv och Dina relationer
  • Nå dina egna uppsatta mål
  • Identifiera vad i ditt liv som ger energi och vad som stjäl energi
  • Koncentration på vad som är viktigt för Dig just nu
  • Se nya infallsvinklar och våga testa nya saker
Det kan gälla förändringar och välmående på jobbet eller privat, hur du är och vill vara eller mål du vill nå.

Hur skiljer sig en coach från terapeut, en konsult eller en vän?

Terapi

En coach är inte en terapeut. Coachning fokuserar på det som för dig framåt och på att skapa det liv som du vill ha.

Konsult

En coach är till skillnad från en konsult en partner, som stannar kvar och hjälper dig att implementera förändringar och ny kunskap.

Vän

Coachen är neutral och värderar inte dina val och handlingar utifrån sitt eget perspektiv. Bäst är att ha både en vän och en coach!

Livscoach

Behöver du en livscoach?
Självklart inte. Du vill ha en! En livscoach kan hjälpa dig att upptäcka det som du inte ser hos dig själv. Tillsammans med en coach kan du få ut mer av det som du vill av livet. Du vill göra någonting meningsfullt med ditt liv istället för " borden" och "måsten" , men vet inte vad. (Även om du har en aning, vet du inte hur du ska komma igång med det.) En livscoach hjälper dig definiera vad du vill och att våga genomföra det.

Vill du förändra något område i ditt liv?
Lever du det liv som DU vill leva?
Ofta säger vi människor att: "sen ska jag tex. köpa bilen som jag alltid velat ha, först ska jag bara...", "sen ska jag byta till ett roligare jobb, först ska jag bara...."
Vi tror att vi lever tills vi blir 200 år. Vi väntar på "rätt" tillfälle. Varför ska vi vänta med att må bra, när vi kan välja att göra det från och med nu?
Vill Du utvecklas på det personliga planet? Har Du drömmar och livsmål som Du av olika anledningar inte lyckats förverkliga än? Funderar Du på vad meningen med just ditt liv är? Känner Du att livet inte är tillräckligt tillfredsställande och kanske finns det en inre röst som säger att det borde finnas mer?
Inga livsfrågor är för stora eller för små...
Som livscoach kan jag hjälpa dig att påbörja den inre upptäcktsresan mot din inneboende potential...
Tumregeln är att ju mer du vill ha ut av livet desto mer hjälp har du av en coach.
Jag rekommenderar att du bokar in dig på minst 3 gånger för bästa resultat. Men det avgör du helt själv.

Längtar Du efter förändring?
Mat, motion och sömn har vi alla behov av.
Vi har också behov av goda relationer
både till andra och oss själva.

Att lära oss nya saker, komma förbi hinder, tro på oss själva och våga utvecklas gör också att vi mår bra och trivs med våra liv.
Men ibland rullar livet inte på som vi önskar.
Rent av inte alls så som vi tänkt oss!
Då är det dags att bromsa och söka en förändring.

Coachning handlar om att den coachade individen själv hittar svaren inom sig. För det är bara du som vet hur just du vill leva ditt liv, inte jag som coach eller någon annan.
Coachningen ger inga färdiga svar, utan snarare fri tillgång till den coachade individens egen bank av erfarenheter, kunskaper och passioner. Finn ditt inre sanna jag, livsmönster.
Du duger som du är för just du är unik!
Sann frihet, själslig frihet!
Kan användas inom tex. självkänsla, missbruksproblematik, utbrändhet, stresshantering, sömnsvårigheter, ätstörningar, relationer, ekonomi, tid, tillitsbrist, mental och psykisk obalans.
Under våra samtal hjälper jag dig att hitta dina egna lösningar och svar på hur allt kan fungera som bäst i just ditt liv, just nu.
Som livscoach är min starka övertygelse att du själv har de bästa svaren inom dig - och att jag kan hjälpa dig att hitta dom.

Jag kan träffa dig på ett café, eller ta en promenad och prata med dig, sitta ute i naturen och coacha, samt att jag även coachar på distans via telefon. Anmäl intresse till lifeharmony@benitaboost.se för att boka en tid så ringer jag upp dig.

Självklart råder tystnadsplikt!