heart
heart

Beroende och Medberoende Coach

Beroende

Som vårt samhälle ser ut idag, så tror jag att de flesta av oss har någon form av beroende, t.ex. alkohol, spel, sex, droger, socker, självskadebeteenden, arbtea för mycket, träning, söka yttre bekräftelse m.fl. och jag tror att orsaken ligger i vår sociala miljö och i vår uppväxt.
Jag tror att alla beteenden är någon form av flyktbeteende, från oss själva, livet och meningslösheten.
Ett beroende är i grunden ett för mycket beteende som utvecklas till ett överlevnadssätt.

Medberoende

Den som är medberoende är oftast omedveten om sitt medberoende, då tillståndet gradvis ökar ju mer individen anpassar sitt betende, sin personlighet och känslomässigt efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa till. En del personer har ett medberoende beteende redan som små barn, andra har lärt sig det senare i livet.

Beroende – Symptom

Den som inte får utlopp för sitt beroende får ofta abstinensbesvär. Toleransnivån ökar i samband med bruket vilket innebär att man behöver högre doser av substansen man är beroende av för att uppnå samma effekt.

Vårt beroende fastställs bland annat genom att svara på nedanstående frågor:

Medberoende

Medberoende är ett tillstånd som kan drabba vem som helst som lever tillsammans med en missbrukare. Det kan då handla om missbruk eller beroende av: alkohol, narkotika, spel, sex, internet, mat shopping, träning och arbete. Medberoende tillståndet kan även drabba personer som lever ihop eller har någon i sin närhet med ex psykisk ohälsa, kriminalitet eller våld.

Den som är medberoende är oftast inte medveten om att de blivit medberoende, då tillståndet gradvis ökar ju mer individen anpassar sitt beteende, personligt och känslomässigt efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. En del personer har ett medberoende beteende redan som små barn andra har lärt sig det senare i livet.

Medberoende tenderar att komma ifrån problemfyllda eller dåligt fungerande familjer. Medberoende drabbar alla åldrar och samhällsklasser och det syns inte utanpå. Det kan vara din mamma, vän, granne, pappa arbetskamrat, syster, bror eller säljaren i mataffären som drabbats.