heart
heart

KUNDALINI REIKI

Kundalini Reiki är olika tekniker för att stärka vår egen inre energi och bygga upp kraft, även att heala karmiska blockeringar eftersom de sitter i våra chakran. Man kan öka energin i alla chakran och i olika livsområden med KundaliniReiki. Det är ju en healingmetod så kan man inte få några negativa effekter av en Kundaliniaktivering, utan enbart mer healande och harmoni. Det som människor upplever som negativt är i så fall utrensningssymptom i samband med initieringarna.
Alla nedanstående healingmetoder/tekniker ingår i Kundalinireiki, många får du i Masterkursen.
Kundalini Reikis olika energier.

Kundalini Reiki

Är en energi som upplevs mer fysisk, direktverkande och kraftfullare mot den vanliga lite ”sega mjuka” Reikin. Man kan ge energin till den som känner sig energilös och har tappat motiveringen, då ger energin livsvilja och mer glädje. Energin går dit den bäst behövs, som med vanlig Reiki.

Kristall Reiki

Denna energi healar till trauman och rädslor. Löser spänningar och energiförtätningar som gör att man har spänningar i muskler och har ont i kroppen. Kristallreiki genomströmmar kroppen den upplevs som lättare mot DiamantReiki. Den kan ge dig kontakt med olika andliga vägledare och den aktiverar din ljuskropp.

Diamant Reiki

När man healar med Diamant Reiki så känner man sig ett med sin ljuskropp, och man känner en vibrerande ljusfylld kraft, som om diamanter omsluter och strömmar igenom en. Det är en renande energi och den frigör spänningar som man lagrat på sig under livet. Den healar även i det förflutna och i nuet.

DNA Reiki

Med denna energi kan man känna en lättare vibrerande känsla inifrån och ut. Den stärker och stabiliserar vår DNA-kod. Healar till arvsanlag och sjukdomar som har genetiska orsaker. Det kan vara en allergi eller en allvarligare sjukdom som kan läkas ut. Det tar tre veckor innan man märker ett resultat.

Födelsetrauma Reiki

Denna energi går till födsloögonblicket. När vi healar vårt födelsetrauma så känner vi oss inte separerade från helheten. Vi kan känna en värme och djupare kontakt med kärleken som genomsyrar Universum. Detta är en mer fördjupande healingteknik.

Tidigare liv Reiki

I Auran har vi med oss medvetande från tidigare liv. Likaså sitter det minnen i våra celler. Vi blir mer närvarande i nuet när vi healar till hinder och blockeringar från tidigare liv. Auran börjar att lysa starkare och klarare när vi helar till tidigare liv.

Lokaliserande Reiki

Denna healingenergi söker själv upp det som är i prioritet för oss att bli healad med just nu. Det är bara att registrera i kroppen och i känslor vart healingen har aktiverats. Detta är en mycket kärleksfull och omfamnande energi. Den healar till karmiska band som vi har till personer, händelser, platser, minnen eller situationer som tar vår energi.