heart
heart

Livsinpiratör Coach

Känner du dig omotiverad men Längtar efter en förändring?

Känner du dig omotiverad?
Känslan av att vara omotiverad kan ha en djupgående inverkan på din lycka, kvalitén på dina relationer, sannolikheten för att du lyckas och viktigast - din njutning av livet.

Ta en stund och ställ dig följande frågor:

En Livsinspiratörscoach kan hjälpa dig få svar på frågorna.

Det är lätt att bli omotiverad när vi inte njuter av varje dag i livet, ibland kan det vara viktigt att bli påmind om att vi kan lyckas, att vi kan få vad vi vill ha och att vi har styrkan att driva igenom hinder och övervinna utmaningarna på vägen.

Mat, motion och sömn har vi alla behov av. Vi har också behov av goda relationer både till andra och oss själva. Att lära oss nya saker, komma förbi hinder, tro på oss själva och våga utvecklas gör också att vi mår bra och trivs med våra liv.

Men ibland rullar livet inte på som vi önskar. Rent av inte alls så som vi tänkt oss! Då är det dags att bromsa och söka en förändring.

Vi är vana att försöka vara alla till lags, inte ta våra egna behov, önskningar och drömmar på allvar, det är lättare att sätta omgivningens behov före våra egna. När vi inte är helt tillfredställda med våra liv tror vi ibland att det är de yttre förändringarna vi behöver eller att andra ska ändra sig, men i själva verket är det när vi själva växer som det också sker förändringar i vår omgivning.

Livet är hela tiden NU. Ju mer man är i ögonblicket ju mer vila och sinnesro kan man finna i livet. Stress och oro kommer bl a av att vi hela tiden befinner oss i dåtid eller framtid, men vi kan ju aldrig vara någon annanstans än HÄR & NU. Det är i nuet du kan bearbeta det förflutna. Ge akt på ditt handlande, reaktioner, humör, tankar, känslor, rädslor och önskningar, det är det förflutna i dig. Om du kan titta på det utan att döma, bearbetar du den förflutna genom styrkan att vara i nuet.

Varför ta hjälp av en Livsinspiratör?

En livsinspiratörcoach motiverar dig att:

Allt fler människor upplever idag en känsla av tomhet.
Vi hittar ingen djupare tillfredsställelse och meningsfullhet med vårt sätt att leva.
När vi inte finner någon mening med vårt liv, förlorar vi kraft och energi.
En utdragen livssituation med meningslöhet kan leda till sjukdom och depression.
Många som reflekterar över sina liv upplever att de sitter fast. Att de inte kan förändra sin livssituation. "För att ha råd med huset, lantstället, husvagnen och bilarna samt att ha möjlighet att kunna köpa det senaste datorer, mobiler, kläder och allt annat vi måste ha."
Många människor bär även en känsla av att inte leva det liv de egentligen vill leva.
Att det de drömt och fantiserat om är ett liv som ligger långt ifrån det som i själva verket omsluter dem.
De söker något mer, något meningsfullt, något de gillade, något de glömde, något annat. De känner sig borttappade och bortglömda i sin egen självvalda tillvaro.
Känner du igen dig? Då är det dags att ta hjälp av en livsinspiratörscoach.

Du är en fantastisk varelse, fylld av kraft, magi, liv och möjligheter, alla har vi passionen och livsflödet samt den inre kraften, magin och den inre rytmen inom oss, alla får vi och kan använda den för att skapa oss det bästa liv vi kan föreställa oss, för oss själva och för dom som är viktiga för oss, vi får vara oss själva inget hindrar oss men hur hittar vi dit.

Livet är fullt utav rytmer! Vi är omgivna av rytmer, födda ur rytmen av vår moders hjärtslag och vår egen puls. Vi andas, rytmiskt när vi sover, äter, älskar och arbetar. Lär dig leva din egen livsrytm, bjud upp dig själv och följ ditt inre – din sanning – din väg!

Öppna dig för livet! Öppna dina sinnen.
Hitta din egen inre kraft, magi och rytm för både kroppen och själen.
Låt din inre kraft, magi och rytm och puls inspirera dig att forma ditt alldeles egna liv så att du kan finna kroppslig och själslig harmoni, nu är det dags för dig att öppna nya dörrar, få ökad kroppskännedom och självinsikt, för att få ny inspiration och livsglädje och ro i ditt inre centrum.
Så att du får kraft att vara dig själv och känna dig levande på alla plan i såväl kropp som själ.